Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Lammens-Verschelden

Grote Steenweg 95

3440 Halle-Booienhoven

Hoofdapotheker: Greet Verschelden

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0475 762 729

Machtigingsnummer APB: 243601

Telefoonnummer: 011 78 19 05

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.